Milonic JavaScript Menu is only visible when JavaScript is enabled
  


Flyvestation Karups Sportsfiskerforening

Velkommen til FKS.

Flyvestation Karups Sportsfiskerforening (FKS) blev stiftet i 1950 og er en traditionsbundet forening, som tilbyder et attraktivt fiskeri i Karup Å og mergelgravene på Flyvestation Karups del af den utroligt smukke Karup ådal.

Desuden kan du som medlem, også fiske i Kragsø. Kragsø ligger i det lukkede område på flyvestationen og derfor gælder her særlige regler for fiskeriet. Det betyder f.eks. at pensionister skal være ifølge et tjenstgørende medlem.
Fiskeriet her udøves som catch & release.

Fiskeriet er hovedsageligt efter den berømte Karup Å havørred og det er på ingen måde let. Men har man først oplevet suget fra en af åens havørreder, vil man ofte være "fanget" for livet.

På siderne her, kan du læse om foreningen, medlemmernes oplevelser og måske få det tip til fiskeriet som gør, at du får det held der skal til for at lykkes med, at prøve kræfter med en af åens kæmper.

I årets løb afholder foreningen nogle faste arrangementer. Disse tager altid udgangspunkt i "Fiskehytten", som foreningen har lejet af Forsvaret og som ligger ca. midt på fiskestykket.

"Fiskehytten" kan frit benyttes af foreningens medlemmer, men kan også lånes ud til tjenstlige arrangementer, mod forudgående aftale med foreningen.

FKS er medlem af Karup Å Sammenslutningen, som blandt andet har til formål at ophjælpe en selvreproducerende vild bestand af havørreder i hele å-systemet.
Dette gøres bl.a. i samarbejde med Kommunerne, ved en massiv udlægning af gydegrus og her er du meget velkommen til at give en hånd med.
KÅS kæmper også for havørredens frie vandring i hele Karup Å systemet.

Knæk og bræk.

 

Tilmeldingsfristen er desværre udløbet!

Kommende arrangement:

MEDDELELSE NR. 4/2024

Så er det igen blevet tid til at invitere en god fiskekammerat med til en hyggelig dag ved Karup Å. Foreningen afholder fiskekonkurrence med gæster:

Lørdag 22. Juni 2024

Mødested:

Fiskehytten

Mødetid:

Kl. 0900

Deltagerantal:

Maks. 30

Forplejning:

Wienerschnitzel med gemyse

Pris pr. deltager:

Kr. 100,00

Tilmelding:

Senest den 17. JUN 2024 på hjemmesiden, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Vi starter dagen med flag- og standerhejsning og fisker derefter til kl. 1330. Efter indvejning af fangster er der spisning og uddeling af eventuelle præmier.

 

Download meddelelse i PDF med ovenstående arrangement: Meddelelse.Seneste nyheder

02-07-2024

T. W. Ø. Michaelsen har fået nyt job på Skive kaserne og som FKS Love §4 beskriver, kan han derfor ikke længere bestride jobbet som bestyrelsesmedlem.
T. W. Ø. har igennem mange år, dels være suppleant og senest medlem af bestyrelsen.

Jeg vil hermed sende en stor tak for indsatsen til T. W. Ø. og ønske ham god vind fremover.

Det betyder samtidigt, at foreningen nu igen står overfor et problem med at finde en afløser. Så har du interessen for bestyrelsesarbejde, fiskeri og Karup Å, så henvend dig venligst til én fra bestyrelsen.


26-06-2024

Forsvarets Ejendomsstyrelse har etableret et pilotprojekt på FSNKAR, hvor man skal drage sig erfaringer med at fjerne PFAS fra grundvandet.

Fakta om projektet

Pilotprojektet gennemføres i løbet af 2024. Det forventes, at renseanlæggene kører fra midt februar til efter sommerferien, hvorefter Ejendomsstyrelsen behandler data og udarbejder en rapport.

Tre danske firmaer deltager i projektet.

Pilotprojektet gennemføres som led i Forsvarsministeriets grønne handleplan 2022-2024.

Oplysningerne er hentet fra Forsvarets Ejendomsstyrelses hjemmeside.


22-06-2024

Der er i dag fundet to krebsetejne i den store Mergelgrav. Det er naturligvis ulovligt at fiske med tejner på FSNKAR uden særlig tilladelse og denne er ikke givet i dette tilfælde.

Tejnerne var heller ikke mærket med ejerens navn, adresse og tlf. nr, som loven kræver. Dette skyldes jo nok, at vedkommende godt er klar over, at det ikke er lovligt fiskeri.

Hvis du, som medlem, opdager ulovligt fiskeri ved Mergelgravene eller åen, skal bestyrelsen omgående informeres, så vi kan få sat en stopper for det.


07-05-2024

KÅS har sendt et bekymringsbrev til Ikast-Brande Kommune vedr. Agerskov Dambrug:

Til Ikast-Brande Kommune.

På foranledning af oplysningerne om forholdene på flere andre af Hjarnø Havbrug ejede dambrug (se dette link: https://www.facebook.com/share/p/FCpJ48RCvQAEQKrG/?mibextid=K35XfP) er Karup Å Sammenslutningen dybt bekymret for, om lignende forhold hersker på Agerskov Dambrug, som også tilhører ejerskabet af Hjarnø Havbrug. Som det ses af fangstlisterne på Karup Å Sammenslutningens hjemmeside : https://www.karupaa.dk/fangster/ har vi den sidste måned fået meldinger om massiv faunaforurening i form af fangst af snesevis af regnbueørreder i den øvre del af Karup Å på hele strækningen mellem Agerskov og Karup. De mange regnbue ørreder er en stor trussel for den klækkede yngel af havørreder i åen og bør slet ikke befinde sig i åen. Er det som følge af lignende mangelfulde forhold, som er konstateret på de øvrige dambrug i Viborg Kommune?
Vi beder derfor om et øjeblikkeligt tilsyn med Agerskov Dambrug for besigtigelse af forholdene her. Vi har i øvrigt fået oplyst, at Agerskov Dambrug ikke er lovligt, da de ikke længere har tilladelse til vandindtag fra Karup Å, og at den tidligere tilladelse er udløbet og ikke er blevet fornyet. Vi ser frem til et snarligt dialogmøde (maj/juni) for at blive orienteret om forholdene ved Agerskov Dambrug samt tiltag vedrørende Okker fra Bølling Sø og Bølling Sø Kanal.

På vegne af Karup Å Sammenslutningen

Med venlig hilsen

Tom Sørensen
Ivan Andersen


01-03-2024

Foreningen har d.d. udnævnt formand P. D. Knudsen til Æreslystfisker i FKS. Stort tillykke til Per.


29-02-2024

Så er der gang i opfyldning og afretning af vejen ned til Fiskehytten.


05-02-2024

Vejen ned til Fiskehytten er i øjeblikket ikke farbar for alm. køretøjer. Vi arbejder på at få fyldt huller op og jævnet vejen, så den igen er farbar. Forholdet er meldt til FSNKAR for nogen tid siden (før jul 2023), men der har ikke været nogen reaktion endnu. Desværre har et medlem fået en dårlig oplevelse ved at køre på vejen. Det blev til et brækket ophæng, en tur med Falck og en regning fra mekanikeren på kr. 9000,-. Et ærgerligt uheld for vores medlem, som ikke burde være sket.


06-01-2024

Så er kontingent indbetaling for 2024 klar. Gå ind på "Tilmelding" og se hvad du skal indbetale. Vær opmærksom på seneste indbetaling er den 20. januar.


25-12-2023

Foreningen ønsker dig og din familie et
Godt Nytår!

Godt Nytår


18-12-2023

Foreningen ønsker dig og din familie en
Rigtig Glædelig Jul!

Julebillede


Se alle nyheder


Karup Å Sammenslutningen står for vandplejen i hele Karup Å systemet og én af de helt store opgaver, er udlægning af gydegrus. Ved udlægningen skal der ofte benyttes store dyre maskiner og for at få råd til det, afholdes den årlige fiskekonkurrence.

Det er derfor af største betydning, at så mange medlemmer som muligt støtter op om arrangementet.

Vil du læse mere om konkurrencen så klik på billedet af plakaten.


Program for 2024

 

Fredag

1. Marts kl. 0900

Sæsonstart

Lørdag

23. Marts kl. 0900

Arbejdsdag

Lørdag

20. April kl. 0900

Arbejdsdag

Lørdag

22. Juni kl. 0900

Konkurrence med gæster

Lørdag

24. August kl. 1800

Grill arrangement

Lørdag

21. September kl. 0900

Konkurrence med gæster

Torsdag

31. Oktober kl. 0900

Sæsonafslutning

Onsdag

20. November kl. 1700

Generalforsamling

 

Ret til ændringer forbeholdes.
De enkelte arrangementer vil blive meddelt særskilt på mail og på hjemmesiden.

 


Pensionist
Nærmer du dig pensionsalderen og fortsat ønsker at være medlem af FKS, er det vigtigt, at du kontakter én fra bestyrelsen, så foreningen kan få ajourført dine medlemsdata.


OPSLAG: Der er stadig mange ledige pladser i foreningen. Vi appellerer derfor igen til alle tjenstgørende medlemmer om at gøre en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer. Det kan du gøre ved at hænge dette opslag op på steder, hvor der kommer mange tjenstgørende på FSNKAR. Det kunne være opslagstavlen ved din enhed, i GYM-salen, i CAF, ved KFUM og i enhedernes kaffestuer. Følg linket og udskriv opslaget og hæng det op, så vi kan få mange nye medlemmer - På forhånd tak for hjælpen.
Opslaget: Gældende opslag.


Adgangsbestemmelser til ådalen.

Grundet ændringer i kontrol og opsyn af øvelsesområderne, skal alle fra i dag følge nedenstående regler:

HELE DØGNET
Ved fiskeri i Karup Å-dal gælder samme regler for FKS, som for andre civile.
Adgang er tilladt under overholdelse af adgangsbetingelserne og ordensreglerne, som er opstillet ved adgangsvejene til ådalen. Dog har lystfiskerne også lov til at færdes ved åen efter solnedgang.

Militær øvelsesaktivitet i området har altid fortrinsret. Kommer FKS medlemmer uforvarende ind i en aktivitet, skal de straks fortrække fra det pågældende område.

KORT
Kortet over fiskevandet er blevet opdateret, så det nu indeholder betegnelsen for hvert øvelsesområde (L, M og N). Kortet kan downloades via FKS hjemmeside.


Log ind
Er det første gang du er logget på, så gå straks ind og kontrollér din profil og få den rettet til, hvis der er uoverensstemmelser. Internettet er foreningens foretrukne meddelelsesmiddel, så derfor er det vigtig, at du altid sørger for, at din mailadresse er korrekt opdateret.


Mail
FKS bruger mail-kontoen "mail@fsnkar-fks.dk" til udsendelse af nyheder til medlemmerne. Så hvis du oplever at du ikke modtager en mail med oplysninger om det kommende arrangement, er det muligt, at dit spamfilter skal ajourføres. Sørg for at dit spamfilter er ajourført, så du kan modtage vores mails.
Vær opmærksom på, at denne mailkonto besvares ikke.


Kontingent og medlemskort
Under menupunktet "Tilmelding" kan du se hvad du skal betale i kontingent. Ønsker du at tilkøbe merchandise, kan dette ligeledes gøres her. Nederst på siden vises det beløb du samlet skal indbetale.
Gentegning af medlemskort skal foretages inden 20/1 det pågældende år.
Når kassereren har registreret din indbetaling (se under menupunktet "Egen profil"), kan du udskrive dit medlemskort fra menupunktet "Medlemskort".


Gæstekort
Har du inviteret en gæst med på fiskeri i foreningens vand, skal du selv oprette og udskrive/gemme gæstekortet til din gæst. Du bliver samtidigt registreret for det/de kort du opretter.
Betaling for gæstekort foregår sammen med næste års kontingent opkrævning.
Dette gælder dog ikke for gæstekort til arrangementer. Disse er gratis.


Arrangementer
Når du er logget ind kan du under menu punktet "Arrangement", se det kommende arrangement. Så længe tilmeldingen er åben kan du til- og framelde dig.
Er arrangementet åbent for gæster, kan disse, efter du selv er tilmeldt, ligeledes til- og frameldes.
Evt. gæstekort til arrangementer kan efter gæsten er tilmeldt, udskrives fra siden.
Gæstekort skal du selv sørge for at udskrive/downloade og medbringe til arrangementet.
Gæstekort til arrangementer er gratis.


Fangstjournal
FKS benytter sig af Fangstjournalen.dk, som er en landsdækkende fangstjournal, udviklet af DTU Aqua i Silkeborg. Fangster indrapporteret via FKS hjemmeside, bliver automatisk synlige i fangstjournalen for hele Karup Å.

Bemærk: On-line fangstjournalen er kun for fangster fra Karup Å. Fangster fra Mergelgraven indrapporteres kun i journalen i Fiskehytten.

Alle fangster af målsfisk, skal indrapporteres senest 2 døgn efter fangsten!

Skal fangsten indgå i foreningens konkurrence om årets største fisk, indenfor arten havørred, bækørred, regnbueørred og ål, skal fangsten også indskrives i fangstjournalen i Fiskehytten efter gældende regler.


 

Besøg på siden: 35102